Các sản phẩm và công đoạn sản xuất giả da cá đuối đều làm bằng tay do vậy bảng màu cho da cá đuối là rất quan trọng.

Việc tạo ra một sản phẩm có màu sắc chính xác qua từng lô hàng xuất đi là rất quan trọng, đặc biệt là với hàng làm hoàn toàn bằng tay như giả da cá đuối này.

Bảng màu giả da cá đuối của công ty Sanaco , được dán nhãn và mã số màu, tên màu lên bề mặt của da cá đuối do vậy rất dễ nhận biết và ghi nhớ cho khách hàng và thợ.

 •  

  Here are faux shagreen colors available in our stock:

  Một số màu da cá đuối có sẵn của SANACO EXPORT TRADING.

   

   

  FAUX SHAGREEN CHARCOAL 008 COLOR AT SANACO

  FAUX SHAGREEN TURQUOISE 051 COLOR AT SANACO

  FAUX SHAGREEN TAUPE 451 COLOR AT SANACO 

  FAUX SHAGREEN LIGHT GREY 003 COLOR AT SANACO

  FAUX SHAGREEN MOSS GREEN 631 COLOR AT SANACO

  FAUX SHAGREEN IVORY 018 COLOR AT SANACO

  FAUX SHAGREEN ANTIQUE GOLD LEAVES 001 COLOR AT SANACO

  FAUX SHAGREEN ANTIQUE SILVER LEAVES 002 COLOR AT SANACO

  FAUX SHAGREEN SEAL 096 COLOR AT SANACO

   

DMCA.com Protection Status