Các sản phẩm và công đoạn sản xuất giả da cá đuối đều làm bằng tay do vậy bảng màu cho da cá đuối là rất quan trọng.

Bảng màu giả da cá đuối của công ty Daphoco , được dán nhãn và mã số màu, tên màu lên bề mặt của da cá đuối do vậy rất dễ nhận biết và ghi nhớ cho khách hàng và thợ.

 •  

  Here are faux shagreen colors available in our stock:

  Một số màu da cá đuối có sẵn của DAPHOCO EXPORT TRADING.

   

   

  FAUX SHAGREEN CHARCOAL 008 COLOR AT DAPHOCO

  FAUX SHAGREEN TURQUOISE 051 COLOR AT DAPHOCO

  FAUX SHAGREEN TAUPE 451 COLOR AT DAPHOCO 

  FAUX SHAGREEN LIGHT GREY 003 COLOR AT DAPHOCO

  FAUX SHAGREEN MOSS GREEN 631 COLOR AT DAPHOCO

  FAUX SHAGREEN IVORY 018 COLOR AT DAPHOCO

  FAUX SHAGREEN ANTIQUE GOLD LEAVES 001 COLOR AT DAPHOCO

  FAUX SHAGREEN ANTIQUE SILVER LEAVES 002 COLOR AT DAPHOCO

  FAUX SHAGREEN SEAL 096 COLOR AT DAPHOCO

  Faux shagreen charoal 008 color

  Màu Navy 7546c

   

DMCA.com Protection Status