Nhập da cá đuối ban đầu về làm khuôn

Để sản xuất hàng faux shagreen Daphoco cần nhập cá thật về làm khuôn, rồi tạo ra những tấm faux shagreen phục vụ sản xuất.

DMCA.com Protection Status