Nhập da cá đuối ban đầu về làm khuôn

Da cá đuối thật hiện nay rất có giá trị và Việt nam chưa có loại to và sống lưng lớn để có thể sản xuất.

Để sản xuất hàng faux shagreen Sanaco cần nhập cá thật về làm khuôn, rồi tạo ra những tấm faux shagreen phục vụ sản xuất.

DMCA.com Protection Status